Pemberian training petrofisika oleh pihak profesional berdasarkan data logging.